Om in aanmerking te komen voor vergoeding van logopedisch onderzoek en de logopedische behandelingen is een verwijzing nodig van een huisarts, specialist, jeugdarts, tandarts of een tandarts-specialist/orthodontist.

Onderzoek en behandeling worden volledig vergoed
tot 18 jaar omdat logopedie in het basispakket zit.

Sinds 2012 is logopedie direct toegankelijk (= DTL). Zonder verwijzing volgt dan een screening van 14 min.

Alleen VGZ, Menzis en Zorg & Zekerheid hebben dit goedgekeurd. Voor CZ en andere zorgverzekeraars hebt u dus wel een verwijzing nodig!
Wegens de omslachtige administratie vragen wij iedereen een verwijzing mee te nemen.