Logopedie wordt vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekering.
U heeft voor uw behandeling soms een verwijzing nodig van een huisarts, specialist, jeugdarts, tandarts of een tandarts-specialist/orthodontist. Hiervoor verwijzen wij u naar de polisvoorwaarden van uw zorgverzekering

Onderzoek en behandeling worden volledig vergoed tot 18 jaar omdat logopedie in het basispakket zit.

Logopedie is ook direct toegankelijk (= DTL). De meeste zorgverzekeraars vergoeden DTL.