Om in aanmerking te komen voor vergoeding van logopedisch onderzoek en de logopedische behandelingen is een verwijzing nodig van een huisarts, specialist, jeugdarts, tandarts of een tandarts-specialist/orthodontist.

Onderzoek en behandeling worden volledig vergoed tot 18 jaar omdat logopedie in het basispakket zit.

Sinds 2012 is logopedie direct toegankelijk (= DTL). Zonder verwijzing volgt dan een screening van 14 min.

VGZ, Achmea, Menzis, DSW en Z&Z vergoeden DTL. Voor CZ-groep hebt u dus wel een verwijzing nodig!
Wegens de omslachtige administratie vragen wij iedereen een verwijzing mee te nemen.