Aanmelding

Wanneer u wordt verwezen voor logopedie kunt u gewoon langskomen, bellen (06-38744828) of mailen. Meestal kan ik direct een afspraak met u maken. De maximale wachttijd bedraagt 2 weken.

Intakegesprek
Nadat u zich telefonisch of via de website heeft aangemeld wordt er een afspraak gemaakt en volgt er een intakegesprek, waarin de hulpvraag wordt geformuleerd.

Wilt u bij uw eerste afspraak meenemen:

  • de verwijsbrief
  • eventuele GGD-brief
  • verzekeringspas en legitimatiebewijs

U ontvangt dan:

  • een behandelovereenkomst
  • eventueel folder/informatie

Onderzoek en behandeling

Na het intakegesprek volgt het onderzoek (1 of meerdere sessies) en wordt de logopedische diagnose gesteld. Op grond van de diagnose wordt een behandelplan opgesteld. Een behandeling duurt 25 minuten, waarna 5 min. voor uitleg over huiswerk, evaluatie en actualiseren dossier volgen. Wij mogen na aanmelding informatie uitwisselen met uw verwijzer
(bv.  huisarts) of derden (bv. IVH, GGD, leerkracht). Vervolgens vindt een gesprek plaats waarin onder meer bod komt:

  • de diagnose
  • het voorgestelde behandelplan
  • de te verwachte tijdsduur van de behandeling
  • een afspraak voor een evaluatiemoment

Wanneer deze zaken besproken zijn en alles duidelijk is, vindt uitvoering van het behandelplan plaats. Na enige tijd vindt er een bespreking plaats over het verloop van de behandelingen. er wordt dan besloten of de therapie wordt voortgezet of kan worden beëindigd.