Klachten

Indien u niet tevreden bent over de behandeling of anderszins, verzoek ik u contact op te nemen met de praktijkhouder T. Wassenaar.

In de wachtkamer kunt klachtenregistratieformulieren in de map Praktijkinfo vinden.
Onze praktijk is aangesloten bij de Klachten- en Geschillenregeling Paramedici die een onafhankelijk klachtenfunctionaris biedt.
www.klachtenloketparamedici.nl