Specialisaties

Overzicht expertise en nascholingen in deze praktijk

Taal

 • Afasietherapeut
 • Logopedie bij allochtone kinderen
 • Communicatieve taaltherapie niveau 2-6 jaar
 • Communicatieve taaltherapie vanaf 6 jaar
 • Logopedie voor anderstalige en meertalige kinderen
 • Lees- en spellingproblematiek
 • Dyslexie onder- en bovenbouw
 • Denkstimulerende gesprekstechniek

Articulatie-, gebit-, slikproblemen

 • Metaphon
 • PROMPT-technique
 • OMFT Oro-myofunctionele therapie
 • OMFT Verdiepingscursus

Stem

 • Stemtherapie bij beroepssprekers
 • Genderdysfonie bij transgender- en non-binaire personen
 • LaxVox
 • adem, stem en expressie
 • onvolledige glottissluiting
 • massage en stem

Stotteren en broddelen

 • Cooperprogramma
 • Oraal motorische coƶrdinatie
 • Vroege interventie bij jonge kinderen
 • Systematische reductie van spreekspanning
 • Riley & Riley

Gehoor

 • Nederlandse gebarentaal, cursus 1, 2 en 3
  Basis cochleaire implantatie

NAH; Afasie, dysartrie & dysfagie

 • Cognitieve communicatieve stoornissen
 • Participeren met afasie
 • Dysamix
 • Neurorevalidatie in de eerste lijn

Overig

 • basismodule sensorische integratie: anders kijken naar kinderen
 • logopedische behandeling van (jonge) kinderen met PDD-NOS
 • Directe toegankelijkheid logopedie (DTL)