Specialisaties

Overzicht expertise en nascholingen in deze praktijk

Taal

 • Afasietherapeut
 • logopedie bij allochtone kinderen
 • communicatieve taaltherapie niveau 2-6 jaar en vanaf 6 jaar
 • lees- en spellingspecialist
 • logopedie voor anderstalige en meertalige kinderen
 • basiscursus dyslexie (Merkelbach)
 • TOLK
 • denkstimulerende gesprekstechniek

Articulatie en Slik

 • Metaphon
 • PROMPT-technique
 • OMFT Oro-myofunctionele therapie
 • OMFT Verdiepingscursus

Stem

 • stemtherapie bij beroepssprekers
 • kinder-kno
 • genderdysfonie
 • adem, stem en expressie
 • onvolledige glottissluiting
 • massage en stem

Stotteren en broddelen

 • Cooperprogramma
 • oraal motorische coordinatie
 • vroege interventie bij jonge kinderen
 • systematische reductie van spreekspanning
 • Riley & Riley

Gehoor

 • basis cochleaire implantatie
 • Nederlandse gebarentaal, cursus 1,2 en 3

Afasie, dysartrie & dysfagie

 • Akense afasietest (AAT)
 • logopedie bij volwassenen met dysartrie/dysfagie
 • neurorevalidatie in de eerste lijn
 • Participeren met Afasie

Overig

 • logopedische behandeling van (jonge) kinderen met autisme/PDD-NOS
 • Directe toegankelijkheid logopedie (DTL)