06-38744828 wassenaar10@12move.nl

Privacy

Privacy

Alle informatie die u een logopedist verstrekt valt onder de wet bescherming persoonsgegevens. Dit betekent dat een logopedist deze gegevens niet zonder uw toestemming aan derden mag verstrekken.

Wel worden aan het eind van de behandeling het verloop en de resultaten altijd aan de verwijzer (huisarts of specialist) gerapporteerd.