Privacy

Wij vinden het belangrijk dat de privacy van onze patiënten goed is geborgd. In ons privacyreglement beschrijven wij hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens, waaronder medische gegevens. Dit reglement ligt ter inzage in de wachtkamer.
Er wordt gewerkt volgens de nieuwste richtlijnen van de AVG.