Vergoeding

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. U hebt wel een verwijzing van een arts of specialist nodig. Zie voor meer informatie tabblad “verwijzing”.

Een individuele behandeling van 30 min. bedraagt tussen €32,30 en €43,00. De meeste zorgverzekeraars vergoeden niet het wettelijk vastgestelde tarief door de Nederlandse Zorgautoriteit, ook niet voor gecontracteerde zorg.

Onze praktijk heeft voor 2021 met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Voor u zijn er in 2021 geen “extra” kosten aan verbonden. Zie voor contracten ook: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/logopedist/logopediepraktijk-tilburg-noord

Indien een behandeling niet tijdig wordt afgezegd (=24 uur voorafgaand aan de behandeling) wordt het verzuimtarief toegepast. Dit tarief is €30,00 en wordt niet door de zorgverzekeraar betaald. U bent hiervoor zelf aansprakelijk.

Tarief: overleg met derden en verslaglegging aan derden is 80,00 euro.