Vergoeding

 

Logopedie zit in het basispakket van de zorgverzekering. U hebt wel een verwijzing van een arts of specialist nodig. Zie voor meer informatie tabblad “verwijzing”. 

Een individuele behandeling van 30 min. bedraagt tussen €35,00 en €41,00. De meeste zorgverzekeraars vergoeden niet het wettelijk vastgestelde tarief door de Nederlandse Zorgautoriteit, ook niet voor gecontracteerde zorg. 

Onze praktijk heeft  met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Voor u zijn er geen “extra” kosten aan verbonden.
Zie voor contracten ook: https://www.independer.nl/zorgverzekering/vergoedingen/logopedist/logopediepraktijk-tilburg-noord
 

Indien een behandeling niet tijdig wordt afgezegd (=24 uur voorafgaand aan de behandeling) wordt het verzuimtarief toegepast. Dit tarief is €30,00 en wordt niet door de zorgverzekeraar betaald. U bent hiervoor zelf aansprakelijk. 

* Tarief: overleg met derden en verslaglegging aan derden is 80,00 euro.